Samorząd Szkolny


Przewodniczący: Hubert Krzewiński - klasa 2b

Zastępca: Michał Witkowski - klasa 2d

Obrazek
Obrazek

RADNI z Gimnazjum nr 4 do Młodzieżowej Rady Miasta Leszna


Miło nam poinformować, że mandat Radnej i Radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z Gimnazjum nr 4 otrzymali: 

Dobrawa Karaś z klasy 2d  

Maksymilian Jarosz z klasy 3a


Obrazek
Obrazek

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły,a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na roku 2017/2018 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

  •     Znajomość przez uczniów swoich praw i obowiązków
  •     Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
  •     Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
  •     Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
  •     Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
  •     Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
  •     Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
  •     Podtrzymywanie tradycji
  •     Włączenie rodziców w sprawy szkoły
  •     Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej, religijnejWyniki wyborów 

Okręg wyborczy nr 1

Utworzony dla wyboru

Samorządu Szkolnego Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 4

ul. Bolesława Prusa 33

64 – 100 Leszno

 

Protokół z przeprowadzonych w dniach 19 – 20 czerwca 2017 roku wyborów do Samorządu Szkolnego Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 4 w Lesznie

 

I. Głosowanie w dniu  19  czerwca 2017 roku rozpoczęło się o godz. 12:00  trwało do 20 czerwca 2017 do godz. 09:00 .

II. Wydano karty do głosowania 236  wyborcom.

III. Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

a) osób uprawnionych do głosowania 331 osób

b) oddanych głosów 236  

c) głosów nieważnych 1

d) głosów ważnych 234

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1. Dobrawa Karaś (klasa 1d) – 39 głosów

2. Hubert Krzewiński (1b) – 106 głosów

3. Marianna Łabińska (1c) – 32 głosy

4. Michał Witkowski (klasa 1d) – 57 głosów.

IV. W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącego Samorządu Gimnazjum Nr 4 obejmuje HUBERT KRZEWIŃSKI z klasy 1b, funkcję zastępcy: MICHAŁ WITKOWSKI z klasy 1d.

V.  Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:

1) Aleksandra Gąsior

2) Tamara Kotlińska

3) Agnieszka Pauch

Protokół z wyborów


Wybory do Samorządu Szkolnego

Od 19 do 20 czerwca trwają wybory do Samorządu Szkolnego. kandydatami są:

- Dobrawa Karaś z klasy 1d
- Hubert Krzewiński z klasy 1b
- Marianna Łabińska z klasy 1c
- Michał Witkowski z klasy 1d

Zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w głosowaniu. Komisja Wyborcza pracuje w sali 11c (parter)


Co się działo I półroczu 2016/2017:

·        Uczniowie Gimnazjum w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno wzięli udział w akcji sprzątania świata oraz zbiórce nakrętek. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na Konto Fundacji SŁONECZKO dla Mikołaja Leśniewicza. 

·        Wzięliśmy udział w spotkaniu były Ambasadorem RP w Singapurze Panem Waldemarem Dubanowskim

·        Jak co roku, w pierwszym dniu jesieni Samorząd uczniowski zorganizował powitanie tej pory roku poprzez jesienny dzień owoców oraz tańce. W ciągu całego dnia uczniowie przygotowywali koktajle i sałatki, które rozdawane były na przerwach. 

·        Obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Na przerwie młodzież miała szansę wykazania się w quizie o tematyce związanej z językami obcymi. Najciekawsze okazały się łamigłówki językowe.

·        Wzorem ubiegłego roku Gimnazjum nr 4 włączyło się do akcji charytatywnej „Jabłuszko”, której celem była sprzedaż jabłek

·        Gościliśmy w Zespole Szkół nr 2 Dyrektor artystyczną Teatru Miejskiego w Lesznie panią BEATĘ KAWKĘ. Opowiedziała uczniom jak wygląda życie teatralne z perspektywy aktora i dyrektora. Odpowiedziała na pytania nurtujące gimnazjalistów oraz zachęcała do włączenia się w wolontariat przy Teatrze Miejskim w Lesznie.

·        W związku z międzynarodowym dniem Praw Człowieka, młodzież z Gimnazjum z klas 2 i 3 wzięła udział w warsztatach z wolontariuszami Fundacji Centrum Aktywności Twórczej.

·        24 listopada 2016 gimnazjaliści bawili się na dyskotece andrzejkowej

·        28 października Samorząd zorganizował dzień Tosta, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby SU Gim.

·        Uczniowie Gim4 uczestniczyli w wystawie przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Lesznie i Muzeum im. dr. H. Florkowskiego w Kościanie poświęconej dziedzictwu kolejowemu Leszna w latach 1856 - 2016. Wzięli też udział w okolicznościowym wykładzie prof. dr. hab. Mirona Urbaniaka.

·        Na zaproszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Wielkopolskiego Klastra Wodnego uczniowie klasy 3d uczestniczyli w konferencji dotyczącej projektu proekologicznego w szkołach Aglomeracji Leszczyńskiej.

·        1 grudnia odbyły się obchody „Dnia Walki z AIDS”. Z tej okazji uczniowie gimnazjum przyszli do szkoły ubrani w kolorze czerwonym, mieli przy sobie opaski lub wstążki. Był to znak solidarności z osobami chorującymi.

·        5 grudnia, podczas Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, uczniowie Gim4 wspólnie na miejskiej choince zawiesili samodzielnie wykonaną bombkę.

·        8 grudnia gościliśmy w szkole Radiową Trójkę – można było porozmawiać, a nawet być na antenie?

·        Uczniowie Gimnazjum Nr 4 wzięli udział w spotkaniu autorskim z panem profesorem dr. hab Mironem Urbaniakiem, promującym książkę "Leszno w Latach 1832-1914".

·        Wreszcie w bloku C mamy nowe ławki, jeszcze raz BARDZO DZIĘKUJEMY pani Dyrektor Krystynie Łasowskiej i pani Wiceyrektor Edycie Hanysz oraz Radzie Rodziców. BRAWA!

·        Nasi wolontariusze podczas WOŚP pracowali nie tylko w sztabach w Lesznie, ale też w miejscowościach z okolic Leszna, a nawet w Warszawie. Sztab w Zespole Szkół nr 2 zebrał 25.668 zł i 14 gr., a najaktywniejszy wolontariusz zebrał 2.310 zł i 87gr. W pracy sztabu wspierała nas m. in. pani Dyrektor Krystyna Łasowska, panie wicedyrektor: Edyta Hanysz i Jolanta Tokniewicz. Szczególnie miłą niespodziankę sprawił nam Pan Prezydent Łukasz Borowiak przesyłając na portalu społecznościowym pozdrowienia i podziękowania za pracę. Sztab z Zespołu Szkół nr 2 jako jedyny z Leszna pojawił się też na mapie w TVN24.pl jako najaktywniejszy w mieście. To była dobra robota :)