Parlament Uczniowski


Przewodniczący: Hubert Krzewiński - kl. 3b

Wiceprzewodniczący: Michał Witkowski - kl. 3d

Obrazek
Obrazek

Parlamentarzyści:

Obraz


Mateusz Przybylski - klasa 3a

ObrazObraz


Michał Dziamski - klasa 3b

ObrazObraz


Karolina Poloch - klasa 3c

ObrazObraz


Piotr Kowalski - klasa 3d

Obraz
RADNI z Gimnazjum nr 4 do Młodzieżowej Rady Miasta Leszna


Miło nam poinformować, że mandat Radnej i Radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z Zespołu Szkół nr 2 otrzymali: 

Dobrawa Karaś z klasy 3d  Gim 4

Maksymilian Jarosz z klasy 1b 2LO


Obrazek
Obrazek

Plan pracy Parlamentu Uczniowskiego

Plan pracy Parlamentu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły,a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na roku 2017/2018 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Parlament Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

  •     Znajomość przez uczniów swoich praw i obowiązków
  •     Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
  •     Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
  •     Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
  •     Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
  •     Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
  •     Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
  •     Podtrzymywanie tradycji
  •     Włączenie rodziców w sprawy szkoły
  •     Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej, religijnej


Wyniki wyborów 

Okręg wyborczy nr 1

Utworzony dla wyboru

Samorządu Szkolnego Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 4

ul. Bolesława Prusa 33

64 – 100 Leszno

 

Protokół z przeprowadzonych w dniach 19 – 20 czerwca 2017 roku wyborów do Samorządu Szkolnego Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 4 w Lesznie

 

I. Głosowanie w dniu  19  czerwca 2017 roku rozpoczęło się o godz. 12:00  trwało do 20 czerwca 2017 do godz. 09:00 .

II. Wydano karty do głosowania 236  wyborcom.

III. Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

a) osób uprawnionych do głosowania 331 osób

b) oddanych głosów 236  

c) głosów nieważnych 1

d) głosów ważnych 234

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1. Dobrawa Karaś (klasa 1d) – 39 głosów

2. Hubert Krzewiński (1b) – 106 głosów

3. Marianna Łabińska (1c) – 32 głosy

4. Michał Witkowski (klasa 1d) – 57 głosów.

IV. W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącego Samorządu Gimnazjum Nr 4 obejmuje HUBERT KRZEWIŃSKI z klasy 1b, funkcję zastępcy: MICHAŁ WITKOWSKI z klasy 1d.

V.  Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:

1) Aleksandra Gąsior

2) Tamara Kotlińska

3) Agnieszka Pauch

Protokół z wyborów