Szkolny wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 4 w Lesznie rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2015 roku. Głównymi celami klubu są: propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów i pracowników szkoły, aktywizacja wolontariuszy pod kątem wykorzystywania własnych umiejętności i talentów w pracy z innymi ludźmi, rozwój postaw empatycznych w relacjach społecznych, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.


Koordynator: Karina Mieżyńska - Grus 

Opiekunowie: Małgorzata Dyrdół

Obraz