Wywiadówki, drzwi otwarte

Obrazek

15 wrzesień 2016 (czwartek) – zebrania z rodzicami
26 października 2016 (środa) –
drzwi otwarte

08 grudnia 2016 (czwartek) – zebrania z rodzicami
26 stycznia 2017 (czwartek) – zebrania z rodzicami
15 marca 2017 (środa) –
drzwi otwarte
27 kwietnia 2017 (czwartek) - zebrania z rodzicami
24 maja 2017 (środa) - drzwi otwarte