Wywiadówki, drzwi otwarte

Obrazek

13 wrzesień 2017 (środa) – zebrania z rodzicami
08 października 2017 (środa) –
drzwi otwarte

06 grudnia 2017 (środa) – zebrania z rodzicami
31 stycznia 2018 (środa) – drzwi otwarte
14 marca 2018 (środa) –
zebrania z rodzicami
23 maja 2018 (środa) - drzwi otwarte