Przyznało go nam Stowarzyszenie UNICEF Polska w związku z udziałem w akcji charytatywnej „Wszystkie kolory świata”. Pieniądze ze zbiórki zostały przeznaczone na pomoc dzieciom w Angoli. Koordynatorkami tego wydarzenia w naszej szkole były Izabella Duszyńska i Małgorzata Dyrdół. Uczniom i rodzicom, którzy przyłączyli się do akcji dziękujemy za zaangażowanie.