CKE opublikowała 15 czerwca wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
Po przeliczeniu wyników uczniów naszego gimnazjum możemy porównać je do średniej wyników w kraju:

 

Zakres średnia Gim4 średnia w kraju
język polski 82,35% 68%
historia i WOS 71,71% 59 %
nauki przyrodnicze 70,54% 56%
matematyka 72,52% 52%
j.angielski poziom podstawowy 95,34% 68%
j.angielski poziom rozszerzony 85,80% 52%