Zbiórka plastikowych nakrętek na rehabilitację dziewczynki z Leszna – Pauliny Ciszak, która uległa wypadkowi 6 lat temu –https://www.facebook.com/pomocpaulinkaciszak